Webshop Go to English search menu
Huvudbild

Ekvivalens

I Sverige får solarieverksamhet utan särskilt tillstånd endast drivas med solarier av UV-typ 3-standard, vilket innebär kosmetiska solarier vars biologiska verkan åstadkoms av både kort- och långvågig ultraviolett strålning och som kan användas utan särskild utbildning. En anmälningsplikt till kommunens miljöförvaltning är dock ett krav.
 
I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier framgår att; I verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska strålkällor av lysrörstyp vara godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta gäller dock inte om solariet är försett med sådana strålkällor som framgår av tillverkarens märkning eller som är märkta med ekvivalenskod och har UV-kod med X- och Y-värden inom det intervall som framgår av solariets märkning enligt SS-EN 60335-2-27:2010.
Ett solarium med solarielysrör ska vara märkt med uppgifter om UV-typ och ekvivalenskod för rören samt intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden enligt svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010. Ett kosmetiskt solarium med andra UV-lampor än lysrör ska vara märkt med lampornas benämning. Ett kosmetiskt solarium ska också vara CE-märkt i enlighet med direktiv 2006/95/EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (LVD). I bilaga 3 till dessa föreskrifter återges utförliga uppgifter i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010 om korrekt användning av kosmetiska solarier.
 
Ett ersättningsrör X-värde ska vara mellan 75 och 100 procent av originalrörets vilket innebär att X värdet på ett ersättningsrör aldrig kan vara högre än originalrörets.
Ett ersättningsrörs Y-värde ska vara mellan 85 och 115 procent av originalrörets. För UV-typ 3 ska dessutom mätvärden i det kortvågiga spektra-intervallet 250–320 nm och i det långvågiga 320–400 nm vara mindre än 0,15 W/m².
Sedan februari 2011 finns en standard som anger hur solarierör ska vara märkta för att vara godkända. En typisk kod kan var 100W-R-22/2,2
 • 100W anger rörets elektriska effekt
 • Bokstaven ”R” i exemplet anger att det är ett reflektorrör. Även andra bokstäver kan förekomma : ”B” för bred och ”N” för smal reflektionsvinkel. Bokstaven ”O” används om röret inte har en reflektor.
 • Siffran ”22” i detta fall kallas X-värde och anger rörets totala brännskadeverksamma UV-strålstyrka.
 • Siffran ”2,2” i detta fall kallas rörets Y-värde och är ett mått på hur mycket kortvågig biologiskt verksam UV-strålning röret ger i förhållande till långvågig, det vill säga UV-strålningens fördelning. En högre siffra innebär högre andel UVB-strålning och en lägre siffra mindre UVB och högre andel UVA.
Rör som har samma UV-kod och siffervärden är direkt utbytbara mot varandra.