Webshop Go to English search menu
Huvudbild

Nyhetsbrev

Vimmerby 24 mars 2017

Information om den nya 18-årsgränsen och vad det betyder för dig som har en obemannad solstudio

Det har nu stiftats en lag som innebär att det från och med 1 september 2018 blir förbjudet för dem som är under 18 år att sola i kosmetiska solarier d.v.s. solarier där man blir brun. Vad innebär då lagen för dig som har en obemannad solstudio?

Lagen innebär följande:

1.   Du som driver en solstudio blir ansvarig för att alla som solar i din solstudio skall ha fyllt 18 år.

2.   Det skall finns en tydlig skylt i solstudion där det står att man måste vara 18 år för att få sola. Skylten skall sättas upp så att den är lätt att se.

3.   Du som driver solstudion blir ansvarig för att det finns ett speciellt program för egenkontroll.

Vad innebär detta i praktiken för dig som vill fortsätta att driva en obemannad solstudio? Kommer det att bli svårt att uppfylla de nya reglerna och kommer det att kosta mycket?

Det är inte komplicerat för dig som är Ultra Tan-kund – och det kommer inte att bli speciellt dyrt heller.

Du behöver först och främst ett system som automatiskt övervakar att ingen som är under 18 år får tillgång till solarierna. Det låter komplicerat men är i praktiken vare sig svårt eller dyrt – och det kommer också att ge fördelar som du kanske inte har tänkt på tidigare.

Det är strålskyddsmyndigheten (SSM) som har fått till uppgift att komma med förslag till hur föreskrifterna skall utformas. Ultra Tan har fått ett sådant remissförslag från SSM och kommer att ge ett remissvar senast den 24 maj i år. När det gäller elektroniskt kontrollsystem så blir det sannolikt ett system som består av två delar:

1.   Förhandskontroll som bara görs en gång: En förhandskontroll av kundens ålder görs tillsammans med en registrering.

2.   Kontroll som görs varje gång man skall sola: En automatiskt elektronisk kontroll görs så att det bara är de som registrerat sig (och som är över 18 år) som kan sola.

Den goda nyheten: Ultra Tan har redan ett system ”Flexy Key Age Control” som är enkelt att använda och som uppfyller båda kraven. Det bästa är att det kostar mindre än 12 000 kronor. Du kan också dela upp betalningen per månad. Om du beställer systemet från Ultra Tan så får du också den informationsskylt som skall sättas upp i din solstudio och information om vad du skall göra för att uppfylla kravet på ”egenkontroll” – utan extra kostnad.

Fördelar med Flexy Key Age Control:

  • Du får information om de som solar i din solstudio och du kan maila eller SMS:a när du har satt i nya rör, när du har en kampanj m.m.
  • Du slipper att ha folk i din solstudio som inte är där för att sola – du bestämmer vem som får tillgång till lokalen och du kan använda det betalsystem som du redan har. Har du en box med myntinkast så kan du fortsätta att använda den.

Ultra Tan har också betalsystem till bra priser där du kan swischa pengar, betala med kreditkort eller helt enkelt betala direkt via en app. Du behöver inte vara orolig – Ultra Tan har flera system som uppfyller de krav som kommer att ställas.

Det är skönt att vi nu vet vad som gäller – det är bättre än att vara osäker.

Ring Ultra Tan så får de mer information om våra system och hur du kan beställa. Förbered dig redan nu – det kommer att bli bra! Tel. 0492-164 00


Prenumerera

E-postadress
Välj prenumeration
Ultra Tan Website
Leveransformat