Webshop Go to English search menu
FAQ

Frågor och svar

Box eller betalcentral. Vilken sorts box går att ansluta till era solarium?

Solariedoktorn svarar:
Till alla Ultra Tan solarier från tillverkningsår 1998) och framåt, finns möjligheten att ansluta i stort sett vilken typ av box som helst. Från enkel impulsbox med bara en vippströmbrytare som känner av när mynt eller polletter erlagts, till en receptionsstyrning som styrs via dator eller multiboxar med chipkortläsare.
 


Vad betyder felkoderna E?

Solariedoktorn svarar:
E1 betyder att temperaturgivarkabeln inte sitter i, eller är trasig.
Sensorkabeln är den kabel som sitter i mitten på överdelens baksida. Den har i änden en 3,5mm kontakt som kallas radioplugg, gitarrplugg, stereoplugg. Denna är alltså inte till ljudet i solariet.


E2 betyder att solariets högsta temperatur har överskridits vid temperaturgivarkabelns sensor. Överskrids temperaturen stannar solariet av säkerhetsskäl.


E5 betyder att solariet får extern information att det ska vara i funktion, men är släckt av någon anledning. Till exempel har någon solkund tryckt på stopknappen för att avsluta soltiden tidigare än vad kunden betalat för. Eller har solariet stannat pga för hög temperatur.
 


E5 i displayen på solariet. Jag undrar varför solariet visar E5 i displayen ibland?

Solariedoktorn svarar:
E5 är en felkod, men är egentligen en informationskod.
Den absolut vanligaste orsaken till E5 är att någon har betalat för att sola, men avslutar solningen innan tiden har gått ut genom att trycka på stop knappen.
Om solariet stannar för att någon trycker stop eller att det stänger av sig beroende på något fel, så signalerar boxen fortfarande till solariet att det ska vara aktivt. Då känner solariet att något inte stämmer och informerar om det i displayen med E5.

 


Glimtändare - hur ofta ska man byta glimtändare och vad gör dom för nytta?

Solariedoktorn svarar:
Glimtändaren gör vad den heter, den tänder gasen i lysrören genom att glimra (blinka). Man kan säga att glimtändaren är för lysröret som startmotorn till bilens motor, en starthjälp.
Egentligen räcker det med att byta glimtändare när rören har svårt att tända. Men eftersom det sliter på rören och effekten snabbt försämras när dom inte tänder direkt, rekomenderar jag att du byter var tredje gång du byter lysrör.

 


Knappar och display. Mina solarier har gått väldigt mycket så filmen framför startknappen har spruckit och lossnat en bit. Gör det något förutom att det är fult?

Solariedoktorn svarar:
Med tanke på att alla solkunder sprayar en dimma av solarieclean före och efter solning så är risken väldigt stor att det kan komma in fukt på kretskortet och orsaka skada. Fukt och el är ingen bra kombination även om det som i detta fallet endast är svagström. Jag rekommenderar att overlayen (knappfilmen) byts direkt då det upptäcks en spricka eller skada på densamme. Overlay finns som lös reservdel och är bara klistrad.
 


Larmtillstånd - Får jag installera ett inbrottslarm på mitt solotek eller måste man ansöka om tillstånd för detta?

Solariedoktorn svarar:

Nej, du behöver inget tillstånd för detta. Ett bra tips är att skylta upp ordentligt om att man har ett installerat larm, detta kan skrämma bort en del tjuvar direkt.


Lysrörshantering - Får man transportera lysrör för solarium i en vanlig personbil?

Solariedoktorn svarar:
Ja, nya lysrör får man transportera obehindrat. Däremot omfattas begagnade lysrör av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och räknas som farligt avfall i det fall antalet överstiger 300 st. Begagnade lysrör måste alltid lämnas till återvinning på någon av landets alla miljöstationer. Återvinningen är kostnadsfri för den som lämnar sina begagnade lysrör, då miljöavgifterna alltid betalas av importören (Ultra Tan AB).

Miljö o Hälsa
Det utförs hela tiden diverse kontroller runt om i vårt land. Alla kontroller är av säkerhetsskäl. Några exempel är bilprovning, sotare, hälsokontroll på restaurang, kroppsvård, och inte minst solarieverksamhet. Kontollera kontinuerligt att din verksamhet uppfyller de krav som gäller, så kan du lugnt koppla av vid eventuell kontroll.

Solariedoktorn säger:
Rätt utrustning – "UV-typ 3"
Alla solarier ska uppfylla tekniska säkerhetskrav som finns i europeisk och svensk standard (SS-EN 60 335-2-27). Utrustningen ska vara kategorimärkt med "UV-typ(e) 3" och dessutom ha en skylt med uppgift om vilka rör som ska användas, så kallade originalrör. Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning.
På äldre solarier motsvarar SEMKO:s "S-märke" kategorimärkning UV-typ 3, och erbjuder likvärdig strålsäkerhet. Om inte någon av dessa beteckningar finns på solariet får det inte användas. Enbart s.k. "CE-märke" på ett solarium duger inte. UV-typ ska också anges liksom uppgift om vilka rör som ska användas.
Om du ska köpa ett solarium
Tänk på att alla solarier som säljs – nya och begagnade – ska uppfylla alla krav i gällande standard. Det innebär bland annat att det ska vara märkt med UV-typ. Om du köper solariet för att ha det i en salong eller liknande är det endast UV-typ 3 som är tillåten. Solariet ska också vara märkt med vilken typ av rör som det ska ha (s.k. originalrör) samt en varningstext. Solariet ska levereras med instruktioner för hur länge man kan sola beroende på hudkänslighet, dvs. ett exponeringsschema. Säljaren måste se till att allt detta finns. Om det inte finns måste säljaren kontakta tillverkaren och ordna med märkning, mm.
Ersättningslysrör
Solarier ska ha en skylt med uppgift om originalrör, dvs. sådana rör som solariet är avsett att utrustas med och om möjligt ska sådana rör användas. Ett alternativ som alltid är acceptabelt från strålskyddssynpunkt är att använda rör som finns på SSI:s lista över ersättningsrör. Solarielysrör som från strålskyddssynpunkt är generellt godtagbara i UV-typ 3 solarier finns listade på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, www.ssm.se. där listan även kan beställas
Om du har ett solarium som saknar märkning
Solarier utan märkning om UV-typ är inte tillåtna i solariesalonger. Det är inte heller tillåtet att sälja solarier utan märkning. Kontakta den som har sålt solariet, tillverkaren, importören eller liknande.

 


Platsbrist - Hur litet får rummet vara som solariet ska stå i?Solariedoktorn svarar:

Som regel får aldrig rummet vara mindre än att det är möjligt att montera ihop solariet.
Vi rekommenderar minst 2,5x2,5 meter, Miljö och hälsa förordar minst 5m² .
Det största problemet är oftast inte utrymmet i solrummet, utan utrymmet utanför.
För att få in solariet får ytan rakt utanför dörren inte vara mindre än ytan som solariet tar upp. Gör så här: Mät bredden på dörrhålet och multiplicera med avståndet till väggen mitt emot AxB. Denna yta får ej vara mindre än den yta som solariets största del upptar på det sätt som delen kommer att bäras in CxD (Ex. 51x223=1,14m²). Dörrhålet kan breddas genom att demontera lister och dörrkarm.
Samma sak gäller även då solariet placeras på högkant om det är för lite utrymme utanför. Istället för dörrhålets bredd får man då kalkylera med dörrhålets höjd och solariets bredd istället (ex. 90x223=2,01m²). Lägg på 2% för att undvika skavmärken på solarier och väggar.
Förhållningsformel: AxB>(CxDx1,02)


Plexiskiva - Kan man köpa "vanligt plexiglas" hos glasmästaren och använda som liggskiva i solariet istället för solarie-akrylplast?

Solariedoktorn svarar:
Nej, akrylskivorna du köper från oss som tillverkar solarier är en speciell sorts akrylplast som är UV-beständig och som släpper igenom UV-ljuset.

Rörbyte
Det är ofta krångligt att ta bort plexit på solarier när man ska rengöra eller byta rör. Hur gör man när man byter rör på Ultra Tans solarier?
 

Solariedoktorn svarar:
Alla våra solarier är utrustade med quicklock. Med hjälp av en liten nyckel öppnar man hela ramen som akrylskivan är monterad i. Inga extra verktyg, eller tålamod behövs. Den stora mödan får man istället lägga på att dra ur rören från lysrörsförpackningen.
Läs mer om detta i en av artiklarna från Solariedoktorn.


Rören lyser olika starkt. Vilket håll ska rören sitta åt?

Solariedoktorn svarar:
När man monterar solarierör i ett solarie är det viktigt att dom sitter åt rätt håll. Det händer att en del kunder ringer efter att dom bytt rör och klagar på att rören lyser olika starkt. I själva verket har rören placerats med reflektorn utåt vilket medför att ljuset riktas in mot solariet istället för ut mot solkund. Som regel ska alltid alla rör placeras med texten på röret väl synligt utåt. Även rör som inte har reflektor ska placeras lika. Detta beroende på att man har en skyldighet att visa vilka rör som är monterade gentemot konsument och myndighet.

Tidlås - Jag funderar på att installera tidlås för att slippa passet med öppning/stängning. Vilka fler funktioner går att få med tidlåset?

Solariedoktorn svarar:
Köper man ett lite dyrare tidlås kan man styra både belysning, ljud och larm med detta. Hör av dig till oss på Ultra Tan så berättar vi mer.
 

Trasiga lysrör? Varför tänds inte alla rör förrän efter 5-6 minuter?

Solariedoktorn svarar:
Det synliga ljuset i röret tänder långsammare. Därför kan det uppfattas som att röret inte lyser.

Varuautomat  - Varorna trillar inte ner, eller kärvar så motorn stannar. Displayen visar "out of order". Vad ska jag göra?

Solariedoktorn svarar:
Ta bort alla varor, spruta på med siliconespray på hyllplanen för att få bättre glid på varorna.
Återställ felkoden i menyn genom att trycka på knappen på insidan. Tryck knapp 6. Stega upp och ner med knapparna 1 och 2 till program 9. Tryck knapp 6. Stega till 9_3. Tryck knapp 6. Tryck knapp 1. Tryck knapp 7 flera gånger till displayen visar "Ready" igen.

 


Värmeproblem - Mitt solarie slår ifrån för att det är för varmt. Kan jag ändra temperaturen i solariet så det inte slår ifrån?

Solariedoktorn svarar:
Nej, det hjälper tyvärr inte.
Det enda som hjälper är att fixa till en bra ventilation.
Temperaturen som går att justera i solariet är bara komforttemperatur, inte överhettningstemperatur.
Med bra ventilation justeras fläktarnas hastighet automatiskt för att hålla inställd komforttemperatur.
Saknas optimerad ventilation går fläktarna fullt efter att solariet blivit varmt.
Om inte fläktarna hinner sänka temperaturen i solariet kommer till slut överhettningsskyddet träda in och släcka solariet. Solariets display visar då E2.
Om du har en yttre timer t.ex. mynt-, pollett-box, receptionsstyrning eller liknande visar solariets display istället E5 om det är någon soltid kvar.

 


Åska Ska man undvika att sola om det åskar ute?

Solariedoktorn svarar:
Samma sak gäller med allt som är anslutet till elnätet. Åskan kan slå ner i elnätet och orsaka överslag i solariets komponenter. Risken för personskada är extremt liten, men det kan bli en obehaglig situation.
Solariet kan ta skada och bör inte vara anslutet till elnätet vid åska (beror på hur känsligt elnätet är från ort till ort)